W I A D O M O Ś C I

  
NAPISZ E-MAIL
do proboszcza

Dzisiaj jest

wtorek,
19 marca 2019

(78. dzień roku)

CIEKAWE STRONY

TU SĄ KSIĄŻENICE

FUNKCJE CHRZESTNYCH

POWRÓT

Kanoniczne i praktyczne kryteria wyboru chrzestnych.

Zgodnie ze zwyczajem sięgającym pierwszych wieków Kościoła ludzie przyjmujący chrzest, zarówno dorośli, jak i dzieci, powinni mieć chrzestnych wybranych ze wspólnoty wiernych [por. KPK 872]

W myśl Kodeksu Prawa Kanonicznego chrzestnym może zostać katolik, który ma wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję wypełniania powyższego zadania [por. KPK 874 § 1 p.1]. Ponadto przyjął sakrament bierzmowania i Eucharystii, prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiednie do podejmowanego zadania [por. KPK 874 § 1 p.3]

Dla każdego dziecka rodzice wybierają chrzestnych. Chrzestni są przedstawicielami duchowej rodziny dziecka. Reprezentują Kościół. Mają wspierać rodziców w wychowaniu dziecka w wierze i na zasadach moralności chrześcijańskiej. Składają oni podczas liturgii wyznanie wiary. Dlatego na chrzestnych nie powinno się wybierać osób, które nie mogą złożyć tego wyznania.

Wybór chrzestnych należy do rodziców dziecka, niemniej duszpasterz ma obowiązek sprawdzić, czy spełniają oni, określone przez Kościół warunki.

Wobec chrzestnych Kościół katolicki stawia następujące wymagania:

 • przynależność do Kościoła katolickiego lub prawosławnego (przynajmniej jedno z chrzestnych musi być katolikiem);
 • ukończone 16 lat [por. KPK 874 § 1 p.2];
 • wystarczającą dojrzałość psychospołeczną do pełnienia swego  zadania;
 • dojrzałość religijno-moralną;
 • przyjęcie sakramentów: chrztu, Eucharystii i bierzmowania [KPK 874 § 1 p.3]
 • zgodność poglądów moralno-teologicznych z nauką Kościoła katolickiego;
 • praktykowanie wiary katolickiej na co dzień (nie wystarczy być tylko wierzącym);
 • styl życia zgodny z katolicką wiarą, moralnością i obyczajowością;
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej [KPK 874 § 1 p.4]
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest [KPK 874 § 1 p.5];

Nie są dopuszczane do pełnienia tej funkcji osoby, które żyją w niesakramentalnych czy konkubinackich związkach oraz młodzież nie uczęszczająca na naukę religii.

Nie mogą być to także ludzie obłożeni karami czy sankcjami kościelnymi (ekskomunika, suspensa, interdykt, anatema), ponieważ podejmują oni publiczną funkcję świadka kwalifikowanego, reprezentującego Kościół katolicki.

Chrześcijanie ze wspólnot chrześcijańskich niekatolickich (protestanci, luteranie) mogą być dopuszczeni do udziału w liturgii jedynie jako urzędowi świadkowie udzielanego sakramentu, ale nigdy jako chrzestni. Natomiast wierni Kościoła prawosławnego mogą przyjąć godność rodziców chrzestnych. Stanie się tak, jeśli:

 • życzą sobie tego rodzice dziecka dla uzasadnionych powodów;
 • wychowanie dziecka w wierze katolickiej jest zapewnione;
 • na pierwszego chrzestnego powołany jest zawsze katolik [KPK 874 § 2]. 

Współodpowiedzialność za wychowanie religijne.

Rodzice chrzestni są nie tylko świadkami chrztu ale w imieniu wspólnoty ludzi wierzących biorą odpowiedzialność za przyszłe losy ochrzczonego. Chodzi przede wszystkim o odpowiedzialność za jego wiarę, a w konsekwencji za zbawienie wieczne; w mniejszym stopniu także o rozwój  w wymiarze doczesnym (intelektualny, społeczny, etyczny, osobowy). Wobec powyższego chrzestni powinni być w pełnym tego słowa znaczeniu osobami praktykującymi i mieć głębokie poczucie odpowiedzialności za przyjęte na siebie zobowiązania. Powinni żyć zgodnie z prawem Bożym i z nauką Kościoła katolickiego.

Obecnie rodzice i chrzestni składają wyznanie wiary we własnym imieniu, a nie w imieniu dziecka. Dlatego na chrzestnych nie należy wybierać takich osób, które nie mogą szczerze i odpowiedzialnie złożyć tego wyznania.

Kierowanie się czysto laickimi motywami w doborze chrzestnych jest – z punktu widzenia życia religijnego i duchowego – bardzo niepokojące. Potrzeba tu bowiem radykalnie odmiennej logiki niż ta, którą proponuje zmaterializowany świat, przeniknięty duchem konsumpcjonizmu. Chodzi o taki wybór ludzi, którzy najpierw z wielką odpowiedzialnością i uczciwością powiedzą celebransowi i zgromadzonemu Kościołowi, że szczerze pragną wspierać rodziców w obowiązku wychowania dziecka w wierze, a później złożone deklaracje będą wprowadzać w życie.

Obserwacja zachowań społecznych jednoznacznie wskazuje, że wybór chrzestnego powinien być przemyślany i uwarunkowany dobrem duchowym dziecka.

Święta

Wtorek, II Tydzień Wielkiego Postu
Rok C, I
Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

REKOLEKCJE DOMOWE

SŁOWO na DZIŚ

SZUKAJ w BIBLII

APLIKACJA PISMO ŚWIĘTE

NAJNOWSZY BIULETYN

Licznik

Liczba wyświetleń strony: